Eerste leerjaar B

Toelatingsvoorwaarden

12 jaar zijn voor 31 december van het lopende schooljaar en geen houder van een getuigschrijft lager onderwijs.

Programma

Je krijgt meer "doe-vakken" dan "leer-vakken".

In het keuzepakket maak je kennis met kunst en creatie, land- en tuinbouw of mechanica-elektriciteit