Tweede leerjaar ANaast de algemene vakken zijn er een aantal optievakken die de leerlingen voorbereiden op een latere studiekeuze in kunst en creatie, landen tuinbouw en STEM.

Toelatingsvoorwaarden

A-attest in een eerste leerjaar A.