Doorstroom: beeldende en audiovisuele vorming (3-4)


Opleiding


Beeldende en audiovisuele vorming is een brede artistieke en technische opleiding met een ruime algemene basisvorming. Het ontwikkelen van een eigen beeldtaal met behulp van gevarieerde technieken staat centraal. Je verkent zowel de tweedimensionale als driedimensionale beeldtaal, hedendaagse audiovisuele beeldcultuur en leert kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Het persoonlijk oplossen van beeldende problemen, het zich eigen maken van een beeldend vocabularium en samengaan van inhoud-vormgevingmateriaal-techniek komen aan bod. Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken. Je leert omgaan met kleuren, vlakken, lijnen... en verwerft inzicht in compositie, vorm, ruimte, ritme.

Je fotografeert, hanteert camera en geluidsinstallatie en de nieuwste digitale technieken. Je monteert beelden en geluiden. Je verdiept je in de verschillende artistieke stromingen in de geschiedenis van de kunst en de hedendaagse kunstwereld.