dewijnpers@vlaamsbrabant.be | 016-23 69 51 | Wie is wie? |

Informatie

Neem zeker ook een kijkje op de pagina veelgestelde vragen. Als u nog een vraag hebt, neem gerust contact met ons op.

Inschrijvingen en aanmeldingen (schooljaar 2023-2024)
 • Inschrijvingen in het eerste jaar
  • Digitaal aanmelden van maandag 27 maart 2023 (14u00) tot 21 april 2023 (14u00)
  • via https://aanmelden.school/
  • Bekendmaking van de toewijzing aan de school op 11 mei 2022.
  • Inschrijven toegewezen leerlingen 16 mei 2023 t.e.m. 12 juni 2023.
  • Start vrije inschrijvingen 16 mei 2023 (9u00)
 • Inschrijven voor de hogere jaren
  • Vanaf zaterdag 13 mei zal je uw kind kunnen inschrijven.
Infoavond

De Wijnpers verwelkomt u graag op dinsdag 13 september 2022 op de informatieavond voor (ouders van) nieuwe leerlingen.


Infodag

De Wijnpers verwelkomt u graag op zaterdag 11 maart 2023 op de infodag voor nieuwe leerlingen.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 9u30 - 11u algemeen informatiemoment
 • 11u, 12u, 13u, 14u: rondleidingen op de school (algemeen, schooldomein en gebouwen)

Op school zal er een infopunt zijn voor specifieke afdelingsvragen.

Voor de rondleiding moet er ingeschreven worden, de link komt weldra online.


Opendeurdagen

Onze school houdt een opendeurweekend!
Welkom op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2023 tussen 13u en 18u.

 

Op de Den Boschsingel ter hoogte van de school bevinden zich twee nieuwe bushaltes ‘Wijnpers' . Deze bevinden zich aan het kruispunt met de Wijnpersstraat. De binnenringhalte wordt bediend door buslijnen 318, 395, 651, 658, en de binnenringbus 601. In de andere richting wordt de buitenringhalte bediend door buslijnen 318, 395, 651 en 658. Maar ook schoolbus 529 en buitenringbus 600 doen deze halte aan. Snelbus 410 bedient beide haltes niet.

 


Contactpersoon: Kevin Theys technisch adviseur coördinator (kevin.theys at vlaamsbrabant.be)


 

Routeplanner delijn.be


Dienstregeling bushalte = "Wijnpers"
(Klik op de link, en selecteer bij dienstregeling de gewenste datum)

Kevin Theys

Kevin Theys

Voor schoolboeken kan je dit schooljaar terecht bij Studieshop
Via www.studieshop.be/bestel kan je makkelijk je boekenpakket bestellen.

 

 

 

Boekenlijst

De lijsten voor volgend schooljaar (2023-2024) komen weldra hier online.

Wens je meer info, neem dan contact op met Wim Notebaert (wim.notebaert at vlaamsbrabant.be)


Tips
 • Zoek in de boekenlijst jouw klas. Zo krijg je een idee van de kostprijs en welke boeken je dient te bestellen.
 • Sommige boeken worden twee schooljaren na elkaar gebruikt. Kijk dit dus eerst na voor je nieuwe boeken bestelt of gebruikte boeken terugstuurt..
 • Je kan je bestelling online opvolgen in je persoonlijk account. Heb je toch nog vragen, dan kan je terecht bij de klantendienst van Studieshop via 09/298 17 17 of via klantendienst@studieshop.be.
 • Het boekenpakket wordt thuis geleverd via bpost..
Boeken verkopen

 

Geld verdienen met je oude handboeken?

 

Inhoudelijke kwaliteit

De Wijnpers biedt heel wat unieke studierichtingen op technisch, artistiek en beroepsniveau aan.

Naast een degelijke algemene basisvorming beogen we een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs en een beroepsgerichte, technische opleiding die aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt.

Zowel in de theoretische als de praktische lessen ligt de nadruk op samenwerking, zelfverantwoordelijkheid en beroepsernst. We organiseren ook bedrijfsstages, projectwerken, didactische uitstappen, theaterbezoek en sportactiviteiten.

De school werkt actief mee aan de internationalisering en talenkennis van de leerlingen via taaluitwisseling, buitenlandse studiereizen en stages. Leerlingen kunnen ervoor kiezen ICT in het Engels of plastische opvoeding en kunstgeschiedenis in het Frans te volgen.

De school werkt met afsprakennota's die individueel aangepast worden en er is ruime aandacht voor de integratie van de GON-begeleiding en andere externe begeleiders. Indien nodig krijgen de leerlingen van de eerste graad huiswerkbegeleiding. We werken met de OVUR-methode om een goede manier van studeren aan te leren. In de eerste graad werken we specifiek rond leer- en sociale vaardigheden.

Aangename sfeer

De Wijnpers is gekend voor haar aangename sfeer en de positieve schoolcultuur.

We zijn ervan overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats op onze school thuis moeten voelen.

De school zet dan ook in op preventie, kansen bieden en herstelgericht werken. Binnen een duidelijk kader van regels en afspraken is er ruimte voor respectvolle communicatie , dialoog en gemoedelijkheid.

In het begin van het schooljaar organiseren we onthaaldagen en activiteiten om de nieuwe leerlingen op te vangen. Tijdens de middagpauzes is er mogelijkheid tot middagsport, lezen of werken in het open leercentrum.

Via de leerlingenraad kunnen de leerlingen hun stem laten horen in het beleid van de school. Elke klasgroep helpt bij het net houden van de klaslokalen en de speelplaats.

Onze school is een groene school en vraagt aan de leerlingen de natuur en het werk van iedereen te respecteren.
We sorteren afval en bieden geen wegwerpverpakkingen aan.

Elke middag maken we verse soep en beleggen ook de broodjes met de groenten uit eigen tuin.

Preventiebeleid

In het begin van het schooljaar organiseren we onthaaldagen en activiteiten om de nieuwe leerlingen op te vangen.

De leerlingenbegeleiders werken samen met het leerkrachtenteam en de opvoeders aan een positief schoolklimaat.

Indien wenselijk krijgen de leerlingen van de eerste graad huiswerkbegeleiding, hiervoor wordt samengewerkt met het Buddyproject van de stad Leuven. We werken met de OVUR-methode om een goede manier van studeren aan te leren en remediëren systematisch.

Tijdens de middagpauzes is er mogelijkheid tot middagsport, creatieve activiteiten, werken in het open leercentrum of lezen in de bibliotheek.

Onze school is een groene, duurzame school en vraagt aan de leerlingen om de natuur en het werk van anderen te respecteren. Elke klasgroep helpt met het net houden van de klaslokalen en de speelplaats. We sorteren afval, gaan zuinig om met energie en bieden geen wegwerpverpakkingen aan. We bereiden elke dag verse soep met groenten uit de eigen tuin. Via de leerlingenraad kunnen de leerlingen hun stem laten horen in het beleid van de school: het examenrooster, duurzame voeding, het eindejaarsbal en leerlingeninitiatieven.

Sfeerbeeld
Onze troeven

De Wijnpers is een dynamische school met een groeiend aantal leerlingen, goed uitgeruste les- en praktijklokalen, moderne en technologische apparatuur , werktuigen en materialen.
Zo kunnen we jongeren beroepsgerichte, technische en kunstzinnige opleidingen aanbieden die nauw aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt.

De Wijnpers is gekend voor haar aangename sfeer en positieve schoolcultuur.
Wij zetten in op creativiteit, vindingrijkheid, innovatie, techniek en meertaligheid.

 • Rustige, veilige en groene school in het centrum van Leuven
 • Aparte lokalen en speelplaats voor de 1ste graad
 • Studie- en leerlingbegeleiding
 • Internationalisering:
  • Buitenlandse studiereizen
  • Bedrijfsstages
  • Europese projecten
  • CLIL-project
 • Inzetten op STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en creativiteit
 • Middagactiviteiten
 • Deelname aan projecten en wedstrijden
 • Openleercentrum met pc’s
 • Moderne en technologische apparatuur, werktuigen en materialen
 • Goed uitgeruste les- en praktijklokalen:
  • grote tuin met serrecomplex
  • dierenpark
  • polyvalente kunstateliers
  • laboratoria
  • werkateliers
  • nieuwe sporthal met 3 speelvelden, douches en kleedkamers
 • Hedendaagse ICT-infrastructuur (computers, digitale borden, WiFi, tablets ...)
 • Overdekte fietsenstalling
 • Attest bedrijfsbeheer

Schoolraad

Bij het beheer van de school wordt de inrichtende macht bijgestaan door de schoolraad. Zij kan aan de inrichtende macht advies geven over het schoolgebeuren. Zij ijvert voor een goede werking van de school en voor een optimale opleiding en opvoeding van de leerlingen.

Dit participatieorgaan is samengesteld uit de geledingen personeel, ouders, de lokale gemeenschap (vertegenwoordigers uit de socio-economische milieus) en de leerlingen.

Pedagogische raad

De pedagogische raad is een vergadering van personeelsleden van de school die op regelmatige tijdstippen samenkomt en de schoolwerking bespreekt en adviezen formuleert.

Op deze wijze versterken ze het draagvlak van de school en garanderen dat ook de personeelsleden betrokken zijn bij het onderwijs om de opvoedkundige opdrachten te kunnen realiseren.

Sofie Thys

  Contacteer

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een vergadering van een groep leerlingen van de tweede en de derde graad. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de schoolraad.

Ze behartigt de belangen van alle leerlingen. Er wordt gepraat over de gang van zaken op de school. Er worden voorstellen gedaan om nieuwe afspraken in te voeren, om oude regels te veranderen, om iets te organiseren. Als de leerlingenraad een voorstel goedkeurt, gaat dat voorstel naar de schoolraad, waar het zal besproken worden.

Op die manier zorgden de leerlingen ervoor dat er sportactiviteiten georganiseerd worden op school, dat er een toetsenplanning is, dat de leerlingen een voorstel mogen doen i.v.m. de examenregeling, enzovoort

Wim Notebaert

  Contacteer

Ouderraad

De ouderraad is vertegenwoordigd in de schoolraad. Daar heeft ze adviesbevoegdheid volgens de bepalingen van het decreet betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 02-04-2004.

Zij wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis.

Zij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school.

 

Huishoudelijk reglement van de ouderraad

 

Huishoudelijk reglement van de leerlingenraad

 

Huishoudelijk reglement van de pedagogische raad

 

De verslagen van de overlegorganen worden gepost op intradesk (Smartschool)
Zoé De veseleer

  Contacteer

Dagschema
 • ma - di - do - vr

 • 1ste graad
  8.25 uur aanwezig op school en in de rij
  • 8.30 - 9.20 uur (les1)
   9.20 - 10.10 uur (les2)
   pauze
   10.20 - 11.10 (les3) uur
   11.10 - 12.00 (les4) uur
  • Lunchpauze
   12.45 aanwezig en in de rij
  • 12.50 - 13.40 uur (les5)
   13.40 - 14.30 uur (les6)
   pauze
   14.40 - 15.30 (les7)
 • 3de jaar
  8.25 uur aanwezig op school en in de rij
  • 8.30 - 9.20 uur (les1)
   9.20 - 10.10 uur (les2)
   10.10 - 11.00 uur (les3)
   pauze
   11.10 - 12.00 uur (les4)
   12.00 - 12.50 uur (les5)
  • Lunchpauze
   13.45 aanwezig en in de rij
  • 13.50 - 14.40 uur (les6)
   14.40 - 15.30 uur (les7)
 • Woensdag

 • 1ste graad
  8.25 uur aanwezig op school en in de rij
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   pauze
   10.20 - 11.10 uur
   11.10 - 12.00 uur
 • overige jaren
  8.25 uur aanwezig op school en in de rij
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   10.10 - 11.00 uur
   pauze
   11.10 - 12.00 uur
 • ma - di - do - vr

 • 4de jaar + 3de graad
  8.25 uur aanwezig op school en in de rij
  • 8.30 - 9.20 uur (les1)
   9.20 - 10.10 uur (les2)
   10.10 - 11.00 uur (les3)
   pauze
   11.10 - 12.00 uur (les4)
   12.00 - 12.50 uur (les5)
  • Lunchpauze
   13.35 (ma+di) - aanwezig op school en in de rij
   13.45 (do+vr) - aanwezig op school en in de rij
  • 13.40 - 14.30 uur (ma-di les6)
   13.50 - 14.40 uur (do-vr les6)
   14.30 - 15.20 uur (ma-di les7)
   14.40 - 15.30 uur (do-vr les7)
   pauze
   15.30 - 16.20 (ma-di les8)
 • SE-N-SE
  8.25 uur aanwezig op school en in de rij
  • 8.30 - 9.20 uur (les1)
   9.20 - 10.10 uur (les2)
   10.10 - 11.00 uur (les3)
   pauze
   11.10 - 12.00 uur (les4)
   12.00 - 12.50 uur (les5)
  • Lunchpauze
   13.35 (ma+di) - aanwezig op school en in de rij
   13.45 (do+vr) - aanwezig op school en in de rij
  • 13.40 - 14.30 uur (ma-di les6)
   13.50 - 14.40 uur (do-vr les6)
   14.30 - 15.20 uur (ma-di les7)
   14.40 - 15.30 uur (do-vr les7)
   pauze
   15.30 - 16.20 (ma-di les8)
Plattegrond

Download een plattegrond van onze school hier.

Middag

De leerlingen die ’s middags op school blijven gebruiken hun lunchpakket in de eetzaal. De school voorziet broodjes, slaatjes en verse soep tegen betaling. Drinkwaterfonteintjes zijn ter beschikking op verschillende locaties op de campus.

De-Wijnpers-middag
Opladen betaalkaarten

Een broodje, soep, chocomelk of fruitsap betaal je met de leerlingenkaart.

Die kan je op maandag om 12.00u. en om 12.50u. opladen in de refter.
Tijdens oudercontacten, opendeurdag ... kunnen de ouders de kaart ook opladen.

Infrastructuur

De Wijnpers is een aangename, open school met een prachtig zicht op het centrum van Leuven, vlak bij de stad en toch omgeven door tuinen en natuur.

 • 2 ruime, open speelplaatsen met mogelijkheid tot sporten
 • bibliotheek met romans, naslagwerken, jeugdliteratuur, kranten, tijdschriften en pc’s met internet
 • openleercentrum met pc’s om tijdens de middagpauze te werken
 • vaklokalen, laboratoria, lokaal in-vitrocultuur
 • uitgeruste computerlokalen
 • hedendaagse ICT-infrastructuur (computers, digitale borden, WiFi, tablets ...)
 • werkatelier voor nijverheid, elektriciteit, mechanica, sanitair, lassen en centrale verwarming
 • polyvalente kunstateliers
 • grote tuin met serrecomplex
 • dierenpark
 • 1 spreekkamer voor het CLB
 • 1 grote polyvalente zaal
 • 1 grote sport- en feestzaal
 • nieuwe sporthal met 3 speelvelden, douches en kleedkamers

Daar is de schoolrekening... en wat nu?

Via het opgegeven mailadres van de ouders werd de eerste schoolfactuur verzonden.
Schoolgaande kinderen brengen heel wat extra uitgaven met zich mee. De schoolfacturen kunnen zwaar doorwegen op het gezinsbudget.

Onkosten per klas

De onkosten voor volgend schooljaar (2023-2024) zijn nog niet bekend . Van zodra deze ter beschikking zijn, kan u ze hier raadplegen.

Onderstaande onkosten zijn voor schooljaar 2022-2023. Kledij wordt aangeschaft op school en wordt met de leerlingen de eerste schoolweek meegegeven .

Selecteer de graad en de klas om de geschatte onkosten weer te geven:

     

Welke kosten?

De Wijnpers maakt een duidelijk overzicht van de te verwachten kosten. U kan deze hier bekijken of je kan het gewoon opvragen op school.

Wat Wanneer Waar Hoe
Kledij oktober
januari
april
juni
via de schoolfactuur overschrijving
gespreide betalingen zijn mogelijk
Boeken juli
augustus
september
online via www.studieshop.be/bestel via overschrijving, online bancontact
gespreide betaling aanvragen is mogelijk
Schoolmateriaal en vakonkosten tot begin september vrije keuze zelf aankopen
Schoolfactuur voor uitstappen en schoolkosten van de leerling oktober
januari
april
juni
via de schoolfactuur overschrijving
gespreide betalingen zijn mogelijk
saldo dat nog niet betaald is staat steeds op de volgende factuur

Schoolfactuur - gespreid betalen

De schoolfactuur van De Wijnpers kan doorheen het schooljaar gespreid betaald worden. Mocht je dit zo willen, contacteer onze verantwoordelijke Jorien Verlinden via het nummer 016-58 97 47 of via een smartschoolberichtje.

Ondersteuning bij financiële moeilijkheden

Financiële problemen?

Zijn er financiële problemen om de factuur te vereffenen, dan kan u hiervoor een afspraak maken voor een vertrouwelijk gesprek met Bart Van den Bosch (directeur) of Wim Notebaert (adjunct-directeur). Ze zoeken samen met u een oplossing. Misschien komt u in aanmerking voor een tussenkomst van ons solidariteitsfonds.

Solidariteitsfonds

De school heeft ook een solidariteitsfonds. De vzw Vriendenkring van de Wijnpers biedt geldelijke ondersteuning aan leerlingen met financiële problemen.

Contacteer ons

  Contacteer Bart Van den Bosch

  Contacteer Wim Notebaert

Dit kan ook via het telefoonnummer van de school 016-23 69 51, een smartschoolberichtje of door eens langs te komen.

OCMW

Hebt u het moeilijk om de schoolrekening te betalen of het nodige schoolmateriaal te kopen? Mogelijk biedt het OCMW van de gemeente waar u woont een financiële tussenkomst. Zo geeft de stad Leuven een tussenkomst per kind per kalenderjaar. Stel de vraag aan uw OCMW of laat ons dat voor u doen.

Aanbod stagebedrijven

De leerlingen van de 3e graad hebben, afhankelijk van de richting waarin ze zitten, stage. Dit kan een vaste stagedag per week, tweewekelijks of een blokstage van 1 of 2 weken zijn. De leerlingen van Se-n-Se hebben een lange stageperiode (12 weken) in het tweede semester.Je stage in het buitenland lopen is ook optie voor sommige leerlingen.

Wij zijn steeds op zoek naar bedrijven die onze leerlingen een stageplaats willen aanbieden.
Is uw bedrijf actief binnen de studierichting Biotechnische wetenschappen, Planttechnische wetenschappen, Toegepaste beeldende kunsten, Tuinbouw en groenvoorziening, Tuinaanleg en –onderhoud, Sanitair/CV of Natuur- en groentechnische wetenschappen en wilt u 1 van onze leerlingen een stageplaats aanbieden?

Contactpersoon: Kevin Theys (kevin.theys at vlaamsbrabant.be)

Kevin Theys

Kevin Theys

Stages in De Wijnpers

Graag informeren we u hieronder over de stageregeling in De Wijnpers.


De Wijnpers richt stages in voor studenten lerarenopleiding.

Om een kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen is het aantal stageplaatsen en de aanvraagperiode beperkt.
Een stage kan enkel aangevraagd worden via lerarenstage.be voor de vakken en onderwijsniveaus waarin de leraar-in-spe ook effectief vereiste lesbevoegdheid verwerft.
Als de stagiair hierover informatie wilt, kan hij/zij de databank van het departement onderwijs over de bekwaamheidsbewijzen raadplegen: www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.

Stages waarbij de student zelf de les of een deel ervan geeft, worden in onze school niet ingericht voor examenvakken in het 1ste trimester na 10 november en voor geen enkel vak in het 3de trimester na 9 mei.

Onze school geeft voorrang aan eigen oud-leerlingen en vervolgens aan de studenten van UC Leuven- Limburg opleiding Leuven indien de aanvraag binnen de tijdslimiet gebeurt.
De Wijnpers zal de mogelijkheid tot observeren afbakenen tot welbepaalde data per trimester.

Intro- en contactmoment in orde brengen van de stagedocumenten (stageovereenkomst, risicoanalyse, ...) en om kennis te maken met de stageschool

Elke stagiair zal vooraf het administratieve luik van de stage in orde brengen.

Zonder de administratieve documenten worden geen stagiairs toegelaten, van deze regel kunnen we niet afwijken in het kader van de wetgeving op welzijn, veiligheid en preventie.

De administratieve documenten zijn de stageovereenkomst of het - contract ( zal door de lerarenopleiding van de student gegeven worden) en de risicoanalyse (krijg je van onze school mee).

Isabel Thiry

Isabel Thiry

Solliciteren voor een functie in De Wijnpers gebeurd in 2 eenvoudige stappen.
Een papieren sollicitatie of e-mail naar onze directeur is nadien niet meer nodig.

1. Solliciteer op onze school

 

Sollicitatieformulier.

 

2. Solliciteer bij de provincie Vlaams-Brabant

 

vlaamsbrabant.be/sollicitatie-onderwijs.

Wat is een CLB?

Het centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB vervangt vanaf nu het psycho-medisch-sociaal centrum (PMS) en het centrum voor medisch schooltoezicht (MST).

In het CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang van de behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn.

Deze verschillende vakmensen werken samen in een multidisciplinair team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.

Op welke domeinen is het CLB voor leerlingen actief?

Het CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren
 • leren en studeren
Wat is eigen aan de CLB-begeleiding?

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

 • De leerling staat centraal
 • De begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline
 • De geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd
 • De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding van scholen doen
 • Het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en leefsituatie
 • De dienstverlening is gratis
Kan begeleiding ook verplicht worden?

 • Bij spijbelgedrag
 • Bij sommige medische onderzoeken en inentingen
Hoe neem je contact op met het CLB?

Maak een telefonische afspraak of loop gewoon even langs bij het centrum. De school helpt je trouwens graag verder wanneer je contact wenst op te nemen met het CLB. In sommige gevallen kan het CLB ook zélf de eerste stap voor een gesprek zetten ...

  CLB Leuven Tienen Landen
  Redingenstraat 86, 3000 Leuven
  016-30 80 10
  onthaal@clbleuventienen.be

Wat is CLIL?

Via CLIL werkt De Wijnpers actief aan de talenkennis van leerlingen. CLIL (content and language integrated learning) is een vorm van meertalig onderwijs, waarbij een niet-taalvak wordt onderwezen in een andere taal dan het Nederlands. Door het leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties zowel in het vak als in de taal waarin het vak wordt gegeven. De kennis over de taal wordt verworven in in de reguliere taalvakken. In het CLIL-traject zijn er dus niet minder en evenmin andere onderwijsdoelstellingen.

In De Wijnpers kunnen leerlingen vanaf het eerste jaar in de A-stroom optioneel kiezen voor het CLIL-traject. Na schriftelijke toestemming van de ouders en na positief advies van de toelatingsklassenraad kan een leerling gedurende het volledige schooljaar CLIL volgen.

Concreet ziet het CLIL-verhaal er in De Wijnpers als volgt uit:

 • In het eerste leerjaar A (uitgezonderd AV) kan de les plastische opvoeding gevolgd worden in de Nederlandse taal of in de Franse taal
 • In het eerste laarjaar A artistieke vorming kunnen de lessen kunst en creatie gevolgd worden in de Nederlandse taal of in de Franse taal
 • In het tweede leerjaar A (uitgezonder AV) kunnen de lessen van het vak informatie- en communicatietechnologie gevolgd worden in de Nederlandse taal of in de Engelse taal en ook de vakken geschiedenis en plastische opvoeding kunnen gevolgd worden in de Franse taal.
 • In het tweede leerjaar A (optie artistieke vorming) kunnen de lessen van het vak beeldende en ruimtelijke vorming in de Franse taal én de lessen van het vak informatie- en communicatietechnologie in de Engelse taal gevolgd worden (CLIL-pakket). Leerlingen die niet kiezen voor het CLIL-traject volgen de lessen van beide vakken in de Nederlandse taal
 • In KSO en TSO loopt het CLIL-traject nu volledig in de tweede en derde graad (uitgezonderd waar het vak niet aangeboden wordt) en onder voorbehoud van beschikbare uren en leraren.

Voor meer informatie over CLIL: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-content-and-language-integrated-learning

Documentaire: CLIL in de Wijnpers