Dubbele finaliteit - Dierenverzorgingstechnieken (5-6)Opleiding

Bij het houden van dieren draag je een grote verantwoordelijkheid en moet je rekening houden met heel wat zaken. Ben jij graag dagelijks bezig met het verzorgen van dieren. Vind je een goede verzorging en dierenwelzijn enorm belangrijk. Dan is deze richting zeker iets voor jou!

Tijdens de lessen dierenverzorgingstechnieken krijg je zowel praktische als theoretische lessen over de dagelijkse basisverzorging van gezelschapsdieren. Er wordt dieper ingegaan op een hygiënische en juiste huisvesting en kweken van dieren. Welzijn, dierethiek en juiste voeding zijn belangrijke onderdelen van deze opleiding. De regelgeving die van kracht is op het houden van dieren wordt uitgelegd. Daarnaast worden er kweekprogramma's opgezet van verschillende dierenrassen. Het is een richting voor leerlingen met een grote werklust en een zorgende persoonlijkheid.

In de lessen biologie, chemie en ecologie worden de leerinhouden in samenhang met het thema dier besproken. In het vak ecologie krijg je les over bodemkunde en krijg je inzichten rond de thema's milieu en klimaat. Heb je al eens nagedacht dat het houden van exotische dieren een invloed kan hebben op het ecosysteem?

Tijdens de lessen toegepaste biologie wordt de onderlinge relaties van fysiologische processen en anatomische structuren bestudeerd. Daarnaast behoren algemene biologie en anorganische chemie ook tot je lessenpakket.

In het vak nomenclatuur worden de verschillende dierenrassen en soorten besproken waar je tijdens je opleiding mee in contact komt.

Tijdens het onderzoekslabo wordt proefondervindelijk te werk gegaan en worden er richting-specifieke labovaardigheden aangeleerd rond voedselrantsoenen, bepalen van eiwitgehalte,... Vraagstukken rond thema's als voeding, huisvesting, kweek en sociale contacten zullen hier experimenteel worden onderzocht.

Verder studeren - Tewerkstelling

Dit is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat je bent voorbereid op een doorstroom naar een job of een verdere opleiding hoger onderwijs binnen hetzelfde interessegebied. De bachelor in de agro- en biotechnologie bevat de opleiding dierenzorg.

Daarnaast kan je kiezen voor nog een Se-n-Se Agro- en Groenbeheer jaar op onze school. Hier kan je één of meerdere extra beroepskwalificaties en attesten behalen die jullie extra ondersteunen en kansen biedt op de arbeidsmarkt. Tijdens je korte en lange binnen- of buitenlandse stage kies je voor een landbouwbedrijf. Met deze opleiding kun je de nodige erkenning (HK-nummer) aanvragen voor een kwekerij, dierenasiel, dierenhandelszaak of dierenpension. Ook als je gewoon gaat werken in een dierenwinkel, in een dierentuin of als dierverzorger, zal dit diploma je ten goede komen en vereist zijn.


Stage

Praktische ervaring doe je op tijdens de praktijklessen. Daarnaast heb je in het 5de middelbaar een stage en/of projectweek. In het 6de middelbaar heb je gedurende een lange periode wekelijks een stagedag.