Doorstroom: technologische wetenschappen (3-4)Opleiding

Technologische wetenschappen is een technisch-wetenschappelijke studierichting in de doorstroomfinaliteit. Leerlingen krijgen hier een brede algemene basisvorming met aansluitend een overwegend theoretische studie van de industriéle technologie.

Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis met de focus op wiskunde, fysica, toegepaste fysica en de technologische processen.

De integratie van wiskunde, wetenschappen en technieken en de toepassing ervan in onderzoeken en experimenten, is specifiek voor deze richting. De STEM-vaardigheden komen geïntegreerd aan bod in de wetenschappelijke vakken en worden niet enkel theoretisch benaderd.

Door een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarbij de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid, verwerf je concrete technische en praktische competenties. Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast wiskundige vaardigheden ook ICT-vaardigheden vereist.

De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van technologie en wetenschappen worden getoetst op een verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu. Technologische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse en die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM). In deze studierichting werk je niet alleen met je hoofd, maar ga je ook aan de slag met toepassingen in technologische realisaties.