Dubbele finaliteit - Agrotechnieken plant (5-6)Opleiding

Wanneer je gefascineerd bent in de groei en de kweek van planten, is deze richting zeker iets voor jou. Je leert hier verschillende technieken voor het telen en het verzorgen van planten. Duurzaamheid en rendabiliteit gaan hier hand in hand.

Tijdens de lessen planttechnieken worden kennis, technieken en vaardigheden aangeleerd die nodig zijn bij de teelt van verschillende gewassen. Je moet zeker bereid zijn om in verschillende weersomstandigheden te werken. Daarnaast krijg je een sterke theoretische onderbouwing rond de fysiologische processen van de plant.

In het vak duurzame technieken worden de verschillende ziekten en plagen besproken, de nodige gewasbescherming wordt hier onderzocht en de agro-ecologisch principes worden aangeleerd.

De leerinhouden van de lessen biologie, chemie en ecologie worden uit tuinbouwgericht perspectief gegeven, met de nadruk op plant- en bodemkunde, milieu en klimaat. Tijdens de les onderzoekslabo ga je proefondervindelijk te werk en worden er verschillende labotechnieken aangeleerd.

De nadruk van deze richting ligt op de productieprocessen.

Stage

Praktische ervaring doe je op tijdens de praktijklessen. Daarnaast heb je in het 5de middelbaar een stage en/of projectweek. In het 6de middelbaar heb je gedurende een lange periode wekelijks een stagedag.

Verder studeren - vervolgopleiding - tewerkstelling

Dit is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat je verschillende vaardigheden behaald om een verdere opleiding hoger onderwijs te volgen die aansluit bij je gevolgde opleiding. De bachelor in de agro- en biotechnologie bevat de opleiding tuinbouw.

Je kan daarnaast ook kiezen om na het secundair onderwijs direct een job uit te gaan oefenen. Dit kan gaan van werken in overheidsdiensten, proefbedrijven, onderzoekscentra, plantenkwekerijen en toeleveringsbedrijven voor de tuinbouw (verkoop van machines, van meststoffen, van fytofarmaceutische producten, ...). Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om te kiezen voor het zevende jaar met de praktijkgerichte vervolgopleiding Se-n-Se Agro- en Groenbeheer op onze school. Hier kan je één of meerdere extra beroepskwalificaties en attesten behalen, die jullie extra ondersteunen en kansen biedt op de arbeidsmarkt.