Technologische wetenschappen en engineering

Opleiding

In de studierichting Techniek-wetenschappen komen concepten uit de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen aan bod. De integratie van wiskunde en wetenschappen, en de toepassing ervan in onderzoeken en experimenten is specifiek voor deze TSO-studierichting. Door een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid verwerven de leerlingen concrete technische en praktische vaardigheden. Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast de wiskundige ook ICT-vaardigheden vereist. De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de ‘ techniek‘ en de ‘ wetenschappen‘ worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

Diploma - Verder studeren - Tewerkstelling

Na het zesde leerjaar krijg je een diploma van secundair onderwijs. Je kan ermee elke vorm van hoger onderwijs aanvatten. Er zijn mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs in diverse technisch-wetenschappelijke opleidingen (biochemie, chemie, farmacie, industriële wetenschappen, milieu, productonwikkeling ...) . Daarna zijn de tewerkstellingskansen hoog, er is een grote nood aan deze beroepsprofielen in onze hoogtechnologische kennismaatschappij.

Stage

Het vijfde jaar gaat één week op stage. Het zesde jaar gaat twee weken op stage.