dewijnpers@vlaamsbrabant.be | 016-23 69 51 | Wie is wie? |

De Wijnpers kijkt over de muren

Synergie tussen wonen en werken (KA1)

Via onderstaande link kan je een verslag van onze school over Erasmus+ terugvinden van EPOS vzw, ons nationaal agentschap van Erasmus.

Synergie tussen wonen en werken (KA1)

Het nieuwe jaarboek 2020 van Epos is uit! Op bladzijde 29-33 kan je lezen hoe onze school en de coördinator de pandemie beleefd hebben gedurende de coronacrisis.

Sinds een aantal jaren zet de Wijnpers in op Erasmusstages. “De stages zijn vorig jaar (2020) gestart, met volle moed. Iedereen is gewoon vertrokken, ondanks de berichten. We hadden nooit gedacht dat het zo erg zou kunnen worden. Ook dit jaar 2021 zijn er leerlingen vertrokken, maar het ziet er nu wel beter uit in vergelijking met vorig jaar.” “We hebben twee soorten Erasmusstages: korte en lange. De korte stages zijn twee weken en de lange een dikke drie maanden. De lange stages organiseren wij voor onze Se-n-Se-leerlingen (secundair na secundair) en daarin hebben we agro- en groenbeheer, dus een richting binnen tuinbouw, en webdesign en vormgeving, een richting binnen het vervolg van KSO. Die lange stages zijn echt een meerwaarde voor dat zevende jaar. De meeste kiezen voor dat zevende jaar omdat ze dan een half jaar les hebben en een half jaar op stage kunnen gaan.”

Je bent verantwoordelijk voor stages sinds 1 maart 2020, net voor de coronabom barstte, waren jullie leerlingen dan al op stage?

Ja, iedereen is eigenlijk vrij gemakkelijk vertrokken. Niemand had toen ook gedacht dat het hier in lockdown zou gaan, voor zo ver we dat woord toen al kenden. En dan begon het ...

WIL JE MEER LEZEN GA DAN NAAR HET JAARBOEK VAN EPOS, p. 29-33!

De Wijnpers draagt Europees burgerschap en de Europese gedachte een warm hart toe. Sinds enkele jaren bieden we dan ook Erasmus+-beurzen aan voor laatstejaars. Gemotiveerde laatstejaars KSO, TSO en 7 Se-n-Se (secundair na secundair) studierichtingen krijgen de kans buitenlandse ervaring op te doen. De korte stages van twee weken vinden plaats tijdens de tweede en derde week van januari onder de vorm van een zelfstandige, individuele stage of onder de vorm van een groepsproject. De lange stages voor Se-n-Se bestaan uit een zelfstandige stage van 13 weken of meer, van maart tot half juni. Daarnaast werken we binnen het project FOREST BOOST ook samen met Finland, Estland, Polen en Duitsland. Het project IMPACT is een samenwerking met Franse en Vlaamse tuinbouwscholen.

2023-2024: Erasmus+ Het leven ervaren - Een levenservaring

  • Nieuwe mogelijkheden voor lange buitenlandse stages voor Se-n-Se leerlingen

2021-2022: Duurzame leer- en werkplekken, een sleutel voor de toekomst van Europese jongeren

certificaat