dewijnpers@vlaamsbrabant.be | 016-23 69 51 | Wie is wie? |

De Wijnpers kijkt over de muren
De Wijnpers draagt Europees burgerschap en de Europese gedachte een warm hart toe. Sinds enkele jaren bieden we dan ook Erasmus+-beurzen aan voor laatstejaars. Gemotiveerde laatstejaars KSO, TSO en 7 Se-n-Se (secundair na secundair) studierichtingen krijgen de kans buitenlandse ervaring op te doen. De korte stages van twee weken vinden plaats tijdens de tweede en derde week van januari onder de vorm van een zelfstandige, individuele stage of onder de vorm van een groepsproject. De lange stages voor Se-n-Se bestaan uit een zelfstandige stage van 13 weken of meer, van maart tot half juni. Daarnaast werken we binnen het project FOREST BOOST ook samen met Finland, Estland, Polen en Duitsland. Het project IMPACT is een samenwerking met Franse en Vlaamse tuinbouwscholen.

2021-2022: Duurzame leer- en werkplekken, een sleutel voor de toekomst van Europese jongeren

  • Veertiendaagse groepsstage voor Se-n-Se leerlingen agro- en groenbeheer - januari 2022
  • Veertiendaagse groepsstage voor Se-n-Se leerlingen grafische vormgeving - januari 2022
  • Nieuwe mogelijkheden voor korte buitenlandse stages voor laatstejaars
  • Nieuwe mogelijkheden voor lange buitenlandse stages voor Se-n-Se leerlingen

2020-2021: Synergie tussen school en werk over de grenzen heen

  • Groepsstage van 7 Se-n-Se agro-en groenbeheer naar Estland - Bosbeheer. LINK NAAR DAGBOEK?
  • Lange stages voor 7 Se-n-Se grafisch ontwerp en webdesign naar Barcelona - Grafisch ontwerp. Link naar FB en Instagram? LINK NAAR FILMPJES? HET ZIJN ER TWEE. Link naar een verslag? ILNK NAAR FB?
  • Lange stages voor 7 Se-n-Se agro- en groenbeheer in BourgondiĆ« (Frankrijk) - Wijnbouw Link naar FB en Instagram? Link naar een verslag van Jonas en Lieve? LINK NAAR FB?