Beeldende en Architecturale Kunsten

Opleiding

In de tweede graad Beeldende en Architecturale Kunsten krijg je naast een theoretische vorming ook artistiek gerichte vakken. De klemtoon ligt hierbij op het ontwikkelen van waarnemingsvermogen, het gevoel voor esthetiek, het zich eigen maken van een beeldend vocabularium, het ruimtelijk inzicht en het technisch nauwkeurig werken. De leerlingen verkennen de driedimensionale ruimte en vormgeving en raken vertrouwd met ontwerpprocessen en architecturale voorstellingstechnieken.