Doorstroom: beeldende vorming (5-6)Opleiding


In de derde graad Beeldende vorming bouw je verder op de tweede graad. Je hebt een ruime artistieke belangstelling en vindt een algemene vorming in taal-, cultuur- en wetenschapsvakken minstens even belangrijk. We verkennen verschillende facetten van de twee- en driedimensionale beeldtaal met specifieke aandacht voor inhoud en betekenis. Je leert je gefundeerd uitdrukken over kunst en cultuur. Het persoonlijk oplossen van beeldende problemen, het zich eigen maken van een beeldend vocabularium en samengaan van inhoud-vormgeving-materiaal-techniek komen allemaal aan bod. Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken. Op deze manier werken we aan de ontwikkeling van je eigen artistieke persoonlijkheid. Je verdiept je in de verschillende artistieke stromingen in de geschiedenis van de kunst en de hedendaagse kunstwereld.

Na het zesde jaar kan je verder studeren in hogere kunstopleidingen en opleidingen in de creatieve sector.