dewijnpers@vlaamsbrabant.be | 016-23 69 51 | Wie is wie? |

Veelgestelde vragen

Als je geen antwoord op je vraag vindt in de FAQ sectie, aarzel dan niet om ons te te contacteren.

Inschrijven

Kom gewoon even naar de school tijdens de schooluren. (zie 'Praktisch')

Meebrengen?
 • identiteitskaart
 • behaalde attesten of rapporten van het laatst gevolgde schooljaar
 • vooraf weten welk levensbeschouwelijk vak (anglicaanse, islamitische, Israëlitische, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst of zedenleer) het kind wil volgen
 • Inschrijvingen in het eerste jaar
  • Digitaal aanmelden van maandag 25 maart 2024 (14u00) tot vrijdag 19 april 2024 (14u00)
  • via https://aanmelden.school/
  • Bekendmaking van de toewijzing aan de school op dinsdag 7 mei 2024.
  • Inschrijven toegewezen leerlingen 14 mei 2024 t.e.m. 10 juni 2024.
  • Start vrije inschrijvingen 14 mei 2024
 • Inschrijven voor de hogere jaren
  • Vanaf zaterdag 18 mei zal je uw kind kunnen inschrijven.

Onze school houdt op dinsdag 12 september 2023 om 19u een infoavond voor de ouders van nieuwe leerlingen.

Onze school houdt een opendeurweekend!
Welkom op zaterdag 18 mei en zondag 19 mei 2024 tussen 13u en 18u.

Schooltijd

Zonder uitdrukkelijke toelating van de directie is het niet toegelaten de school te verlaten tussen de begin- en einduren van de lessen. In principe blijven de leerlingen tijdens de middag op school.

 • Maandag - dinsdag

 • 1ste graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   pauze
   10.20 - 11.10 uur
   11.10 - 12.00 uur
  • Lunchpauze
  • 12.50 - 13.40 uur
   13.40 - 14.30 uur
   pauze
   14.40 - 15.30
 • 2de en 3de graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   10.10 - 11.00 uur
   pauze
   11.10 - 12.00 uur
   12.00 - 12.50
  • Lunchpauze
  • 13.40 - 14.30 uur
   pauze
   14.40 - 15.30 uur
   15.30 - 16.20
 • Woensdag

 • 1ste graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   pauze
   10.20 - 11.10 uur
   11.10 - 12.00 uur
 • 2de en 3de graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   10.10 - 11.00 uur
   pauze
   11.10 - 12.00 uur
 • Donderdag - vrijdag

 • 1ste graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   pauze
   10.20 - 11.10 uur
   11.10 - 12.00 uur
  • Lunchpauze
  • 12.50 - 13.40 uur
   13.40 - 14.30 uur
   pauze
   14.40 - 15.30
   .
 • 2de en 3de graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   10.10 - 11.00 uur
   pauze
   11.10 - 12.00 uur
   12.00 - 12.50
  • Lunchpauze
  • 13.40 - 14.30 uur
   pauze
   14.40 - 15.30 uur

Download onze jaarkalender voor schooljaar 2023-2024 hier.

 

Download een plattegrond van onze school hier.

Afwezigheden

Breng zo vlug mogelijk telefonisch (016-23 69 51) de school op de hoogte als je kind afwezig is wegens ziekte.

Of stuur een   mail naar het onthaal


Bewijs van afwezigheid
Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen gebruik je de voorgedrukte strookjes achteraan in de agenda of een doktersattest. Je kind kan een afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.


De verklaring van de ouders moet ingeleverd worden op de eerste dag dat je kind terug op school is.

Elke afwezigheid tijdens de examenperiode moet de dag zelf telefonisch (016-23 69 51) gemeld worden vóór 8.30u.


Het doktersattest dient ten laatste op de 3de dag na het betrokken examen op de school afgegeven te worden.

Een medisch attest is nodig:

 • voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je kind vier opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten.
 • wanneer je kind voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen dient te wettigen.
 • als je kind tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie ziek is (allerheiligenvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie).
 • als je kind afwezig is wegens ziekte tijdens de examens.
 • als je kind afwezig is tijdens buitenschoolse activiteiten zoals leeruit-stappen, sportdagen, vormingsdagen ....

De verklaring het medisch attest moet je kind inleveren de eerste dag dat hij/zij terug op school is. Als je kind langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek is, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, dus vóór terugkomst. Indien het afwezigheidsattest ons pas bereikt na de tiende dag, kunnen we deze afwezigheid enkel nog registreren als problematisch.

Als je kind omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig is op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data.

Aanbod

Al onze studiemogelijkheden kan u vinden op de pagina 'Studieaanbod'.

 

Of raadpleeg digitaal onze infobrochure.

 

Bestel snel en makkelijk via onze schoolwebsite fruit en groenten, bloemen en planten.
Goedkoop, milieuvriendelijk gekweekt en natuurlijk overheerlijk!

www.dewijnpers.be/webshop

Afhalen kan op:

 • dinsdag tussen 12u30 en 13u30
 • donderdag tussen 12u30 en 13u30
 • vrijdag tussen 12u30 en 13u30
 • Ook is er de mogelijk om bestellingen af te halen vrijdag na schooltijd tussen 15u30 en 17u30.

 

U vindt onze verkoopstand met tuinbouwproducten ook bij infomomenten en oudercontacten op de vertrouwde plaats in de hal van het hoofdgebouw.

 

De Wijnpers is een aangename, open school met een prachtig zicht op het centrum van Leuven, vlak bij de stad en toch omgeven door tuinen en natuur.

 • Rustige, veilige en groene school in het centrum van Leuven
 • Aparte lokalen en speelplaats voor de 1ste graad
 • Studie- en leerlingbegeleiding
 • Internationalisering:
  • Buitenlandse studiereizen
  • Bedrijfsstages
  • Europese projecten
  • CLIL-project
 • Inzetten op STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en creativiteit
 • Middagactiviteiten
 • Deelname aan projecten en wedstrijden
 • Openleercentrum met pc’s
 • Moderne en technologische apparatuur, werktuigen en materialen
 • Goed uitgeruste les- en praktijklokalen:
  • grote tuin met serrecomplex
  • dierenpark
  • polyvalente kunstateliers
  • laboratoria
  • werkateliers
  • nieuwe sporthal met 3 speelvelden, douches en kleedkamers
 • Hedendaagse ICT-infrastructuur (computers, digitale borden, WiFi, tablets ...)
 • Overdekte fietsenstalling
 • Attest bedrijfsbeheer
 • Leerlingenvervoer

Jobs en stages

Solliciteren voor een functie in De Wijnpers gebeurd in 2 eenvoudige stappen.
Een papieren sollicitatie of mail naar onze directeur is nadien niet meer nodig.

1. Solliciteer bij de provincie Vlaams-Brabant

 

vlaamsbrabant.be/sollicitatie-onderwijs.

 

2. Solliciteer op onze school

 

Sollicitatieformulier.

 

Stage lopen op de school

De Wijnpers richt stages in voor studenten lerarenopleiding.

Om een kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen is het aantal stageplaatsen en de aanvraagperiode beperkt.
Een stage kan enkel aangevraagd worden via lerarenstage.be voor de vakken en onderwijsniveaus waarin de leraar-in-spe ook effectief vereiste lesbevoegdheid verwerft.
Als de stagiair hierover informatie wilt, kan hij/zij de databank van het departement onderwijs over de bekwaamheidsbewijzen raadplegen: www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.

Stages waarbij de student zelf de les of een deel ervan geeft, worden in onze school niet ingericht voor examenvakken in het 1ste trimester na 10 november en voor geen enkel vak in het 3de trimester na 9 mei.

Onze school geeft voorrang aan eigen oud-leerlingen en vervolgens aan de studenten van UC Leuven- Limburg opleiding Leuven indien de aanvraag binnen de tijdslimiet gebeurt.
De Wijnpers zal de mogelijkheid tot observeren afbakenen tot welbepaalde data per trimester.


» Voor praktische info verwijzen we naar de pagina 'Informatie' » 'Stages'

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Bij het begin van het schooljaar werd er aan uw kind gevraagd zijn/haar persoonlijk mailadres in te vullen bij 'Profiel'. Als het mailadres correct ingevuld werd, kan er automatisch een nieuw wachtwoord aangevraagd worden door te klikken op de knop 'Wachtwoord vergeten' op de startpagina van Smartschool.

Als deze werkwijze niet lukt, kan u contact opnemen met de ICT-coördinatie van de school: ict@dewijnpers.be.

De gebruikersnaam is dezelfde gebruikersnaam als die van uw kind.

Het wachtwoord kreeg u bij de start van het schooljaar mee in een brief. Wanneer u het wachtwoord niet meer weet neemt u best contact op met de ICT-coördinatie van de school: ict@dewijnpers.be.