Dubbele finaliteit: koel en warmtetechnieken (5-6)Opleiding

Koel- en warmtetechnieken is een praktijkgerichte wetenschapsrichting met de nadruk op projectmatig werken om de praktische competenties te behalen.
Je verwerft tijdens de lessen koeling, verwarming en toegepaste fysica een brede theoretische kennis, waarna je deze toegepast leert gebruiken op de nieuwste apparatuur en technologie.
Koel- en warmtetechnieken is de richting van de toekomst waar bewust omgaan met energie en de implementatie van hernieuwbare energie centraal staat!

Deze richting bevindt zich in de D/A-finaliteit wat staat voor doorstroom naar hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt.
Logische keuzes na deze opleiding zijn de 2-jarige graduaatsopleidingen of de 3-jarige professionele bacheloropleidingen.
Mogelijke graduaten:

  • Hernieuwbare energiesystemen
  • HVAC-systemen.
  • Onderhoudstechnieken
Mogelijke professionele bachelors:
  • Onderhoudstechnologie
  • Klimatisering
  • Elektromechanica
  • Elektronica
Anderzijds hebben deze leerlingen vaardigheden verworven die hen een gewild profiel maken op de arbeidsmarkt binnen het HVAC domein waar ze aan de slag kunnen als erkend technicus.
Omwille van hun brede vorming is er voor hen in heel wat bedrijven ook plaats als onderhoudstechnicus, verantwoordelijke technicus van een onderhoudsploeg of operator van automatische stuursystemen.
*HVAC: Heating, Ventilation, Airing & Cooling

Stage

De leerlingen van het 6de jaar zullen de kans krijgen om hun praktische competenties in te oefenen tijdens één stagedag per week die zal ingericht worden vanaf de maand februari.