Natuurbeheerder - duaal (7)*Duaal leren

Deze richting verloopt volgens een leertraject, waarbij je twee dagen naar school gaat. De andere drie dagen ben je aanwezig op je werkplek. De werkplek is een plaats waar je zaken aanleert, inoefent en je geëvalueerd wordt. Je bouwt heel veel ervaring op. Het hoofddoel is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon maar een maandelijkse leervergoeding. Je legt professionele contacten. De overgang naar een vaste job kan vlotter verlopen..

Beroepskwalificaties

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er de competentie natuurbeheerder, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur mee verwerven.

Verder studeren - Tewerkstelling

Met je diploma secundair onderwijs kan je tewerkgesteld worden in een bedrijf of milieuorganisatie voor het beheer en onderhoud van bos, natuurlijke omgevingen en landschappen. Met je behaalde competenties kan je tevens ingeschakeld worden om één of meerdere medewerkers aan te sturen bij beheerwerken in bos en natuur.