Specialisatiejaar VerwarmingsinstallatiesOpleiding

Dit specialisatiejaar omvat de opleiding tot installateur/technieker van verwarmingsinstallaties. Er is ook aandacht voor de meest recente technieken waaronder de warmtepompen.

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen die in het bezit zijn van een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of van een diploma secundair onderwijs in een studierichting van het studiegebied koeling en warmte, kunnen zich inschrijven voor het zevende specialisatiejaar verwarmingsinstallaties. Een studiegebiedoverschrijdende overstap kan mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van de school.

Verder studeren - Tewerkstelling

Wie niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, behaalt dit wel na het succesvol beëindigen van het zevende specialisatiejaar. Afgestudeerden kunnen aan het werk als erkend installateur op zelfstandige basis of in loondienst.