dewijnpers@vlaamsbrabant.be | 016-23 69 51 | Wie is wie? |

Wanneer inschrijven? (schooljaar 2022-2023)

Inschrijven is enkel mogelijk na afspraak.
Dat kan via:

jolina.arryn@vlaamsbrabant.be
016-23 69 51 (tijdens de schooluren)

Verklaring klascodes

1AB: agro- en biotechnieken (A-stroom)
1AV: artistieke vorming (A-stroom)
1AM: mechanica-elektriciteit (A-stroom)
1AS: STEM-wetenschappen (A-stroom)
1BK: kunst en creatie (B-stroom)
1BL: land- en tuinbouw (B-stroom)
1BM: mechanica-elektriciteit (B-stroom)
2AB: agro- en biotechniek (A-stroom)
2AV: artistieke vorming (A-stroom)
2AM: mechanica- elektriciteit (A-stroom)
2AS: STEM- wetenschappen (A-stroom)
2BK: Kunst en creatie (B-stroom)
2BL: Land- en tuinbouw (B-stroom)
2BM: Mechanica- elektriciteit (B-stroom)


3-4PDM: arbeidsmarkt plant, dier en milieu
3-4BIO: doorstroom biotechnologische wetenschappen
3-4PDMT: dubbele finaliteit plant-, dier- en milieutechnieken
3-4DE: arbeidsmarkt decor en etalage
3-4BAV: doorstroom beeldende en audiovisuele vorming
3-4BAK: dubbele finaliteit beeldende en audiovisuele kunsten
3-4EL: arbeidsmarkt elektriciteit
3-4TW: doorstroom technologische wetenschappen
3-4EMT: dubbele finaliteit elektromechanische technieken


5-6BTG: tuinbouw en groenvoorziening (BSO)
5-6DDM: DUAAL dier en milieu (BSO)
5-6DPM: DUAAL plant en milieu (BSO)
5-6DGD: DUAAL duaal groendecoratie (BSO)
5-6DGB: DUAAL groenaanleg en -beheer (BSO)
5-6BIO: biotechnische wetenschappen (TSO)
5-6TNG: natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO)
5-6TP: planttechnische wetenschappen (TSO)
5-6AO: artistieke opleiding (KSO)
5-6TBK: toegepaste beeldende kunst (KSO)
5-6CV: centrale verwarming en sanitaire installaties (BSO)
5-6DSV: DUAAL sanitaire en verwarmingsinstallaties (BSO)
5-6TW: techniek wetenschappen (TSO)


7TAO: Tuinaanleg en- onderhoud (BSO)
7VI: Verwarmingsinstallaties (BSO)

7DTG: DUAAL tuinaanlegger/groenbeheerder
7DFL: DUAAL florist
7DMT: DUAAL mecanicien tuin-, park- en bosmachines
7DPD: DUAAL productiemedewerker dier
7DPP: DUAAL productiemedewerker plant
7DNB: DUAAL natuurbeheerder
7DTI: DUAAL technicus installatietechnieken

7AG: Agro- en groenbeheer (TSO)
7GV: Grafische vormgeving en webdesign (KSO)Klik op onderstaande brochure voor meer info:

Brochure aanmelden eerste jaar secundair onderwijs