dewijnpers@vlaamsbrabant.be | 016-23 69 51 | Wie is wie? |


Wanneer inschrijven? (schooljaar 2024-2025)

Inschrijvingen en aanmeldingen (schooljaar 2024-2025)
 • Inschrijvingen in het eerste jaar
  • Digitaal aanmelden van maandag 25 maart 2024 (14u00) tot 19 april 2024 (14u00)
  • via https://aanmelden.school/
  • Bekendmaking van de toewijzing aan de school op 7 mei 2024.
  • Inschrijven toegewezen leerlingen 14 mei 2024 t.e.m. 10 juni 2024.
  • Start vrije inschrijvingen 14 mei 2024
 • Inschrijven voor de hogere jaren
  • Vanaf zaterdag 18 mei zal je uw kind kunnen inschrijven.
 • De beschikbare plaatsen kunnen meteen worden toegezegd onder voorbehoud van het nog te behalen attest. Als de vooropgestelde capaciteit van een studierichting is bereikt, dan is het mogelijk om zich op de wachtlijst aan te melden. We voorzien een beperkte buffer om schommelingen op te vangen na de deliberaties en geven hierdoor tussen 18 mei en 1 juli niet alle plaatsen meteen vrij. De beschikbare plaatsen worden op 1 juli 2024 geactualiseerd tegen 13 uur.

  De inschrijvingen (ook voor de wachtlijst) gebeuren fysiek. Op 18 en 19 mei 2024 tijdens de opendeurdagen en dit van 13u tot 18u.

  Vanaf 21 mei 2024 elke dinsdag van 10u tot 16.30u.


  Verklaring klascodes

  1AB: agro- en biotechnieken (A-stroom)
  1AV: artistieke vorming (A-stroom)
  1AS: STEM-wetenschappen (A-stroom)
  1BK: kunst en creatie (B-stroom)
  1BL: land- en tuinbouw (B-stroom)
  1BM: mechanica-elektriciteit (B-stroom)
  2AB: agro- en biotechniek (A-stroom)
  2AV: artistieke vorming (A-stroom)
  2AM: mechanica- elektriciteit (A-stroom)
  2AS: STEM- wetenschappen (A-stroom)
  2BK: Kunst en creatie (B-stroom)
  2BL: Land- en tuinbouw (B-stroom)
  2BM: Mechanica- elektriciteit (B-stroom)


  3-4PDM: arbeidsmarkt plant, dier en milieu
  3-4BIO: doorstroom biotechnologische wetenschappen
  3-4PDMT: dubbele finaliteit plant-, dier- en milieutechnieken

  3-4DE: arbeidsmarkt decor en etalage
  3ABV: doorstroom Architecturale en beeldende vorming
  3-4BAV: doorstroom beeldende en audiovisuele vorming
  3ABK: dubbele finaliteit architecturale en beeldende kunsten
  3-4BAK: dubbele finaliteit beeldende en audiovisuele kunsten

  3-4EL: arbeidsmarkt elektriciteit
  3-4TW: doorstroom technologische wetenschappen
  3-4EMT: dubbele finaliteit elektromechanische technieken


  5-6GB: arbeidsmarkt groenaanleg en-beheer
  5-6PM: Arbeidsmarkt Plant en Milieu
  5-6BIO: Doorstroom Biotechnologische en Chemische wetenschappen
  5-6AP: Dubbele finaliteit Agrotechnieken Plant
  5-6DVT: Dubbele finaliteit Dierenverzorgingstechnieken
  5-6NG: Dubbele finaliteit Natuur- en Groentechnieken
  5-6TB: Dubbele finaliteit Tuinaanleg en -Beheer

  5-6DDM: Arbeidsmarkt duaal Dier en milieu
  5-6DGB: Arbeidsmarkt duaal Groenaanleg en -beheer
  5-6DGD: Arbeidsmarkt duaal Groendecoratie
  5-6DPM: Arbeidsmarkt duaal Plant en milieu
  5DNG: Dubbele finaliteit DUAAL Natuur- en Groentechnieken

  5-6DEP: Arbeidsmarkt Decor, Etalage en Publiciteit
  5AV: Doorstroom Architecturele vorming
  5-6BV: Doorstroom Beeldende Vorming
  5AI: Dubbele finaliteit Architectuur en interieur
  5CM: Dubbele finaliteit Crosmedia
  5BK: Dubbele finaliteit Beeldende Kunsten
  6BKV: dubbele finaliteit vrije beeldende kunsten
  6BKT: dubbele finaliteit toegepaste beeldende kunsten

  5-6CV: Arbeidsmarkt Centrale verwarming & sanitaire installaties
  5-6TWE: Doorstroom Technologische Wetenschappen en Engineering
  5-6KWT: Dubbele finaliteit Koel- en Warmtetechnieken
  5-6DKI: Arbeidsmarkt duaal Koelinstallaties
  5DKWT: Arbeidsmarkt duaal Koel- en warmtetechnieken
  5-6DSV: Arbeidsmarkt duaal sanitaire en verwarmingsinstallaties


  7TAO: Tuinaanleg en- onderhoud (BSO)
  7DTG: DUAAL tuinaanlegger/groenbeheerder
  7DFL: DUAAL florist
  7DMT: DUAAL mecanicien tuin-, park- en bosmachines
  7DPD: DUAAL productiemedewerker dier
  7DPP: DUAAL productiemedewerker plant
  7DNB: DUAAL natuurbeheerder
  7DTI: DUAAL technicus installatietechnieken


  7AG: Agro- en groenbeheer (TSO)
  7GV: Grafische vormgeving en webdesign (KSO)Overzicht vrije plaatsen